Regulamin sklepu

Opublikowano:

Predpisy o skladovaní
Internetový obchod SantaCruzBicykle.com, ktorý je k dispozícii na www.SantaCruzBicykle.com, prevádzkuje spoločnosť s ručením obmedzeným BikeFactory. Sídlo spoločnosti je v Čadci na Sládkovičovej ul. 1428 na Slovensku. Sme registrovaní pod číslom IČ DPH: SK2120888341, IČO: 52033457

Nákupné predpisy

1 - Internetový obchod santacruzbicykle.com vykonáva maloobchodný predaj prostredníctvom internetu. Objednávky sa prijímajú iba prostredníctvom webovej stránky santacruzbicykle.com.
2 - Výrobky ponúkané v obchode SantaCruzBicykle sú úplne nové, bez fyzických a právnych vád a boli legálne uvedené na poľský a slovenský trh.
3 - Všetky ceny na webe SantaCruzBicykle.com sú brutto ceny (vrátane DPH). Za každý predaný produkt vystavujeme faktúry s DPH.
4 - Objednaný tovar dodávame pomocou špecializovaných kuriérskych spoločností. V niektorých prípadoch je možné tovar vyzdvihnúť osobne v Čadci (Slovensko) 
5 - Sú možné tieto spôsoby platby:
6 - Pri dodaní - platba v hotovosti kuriérovi, poštárovi alebo na pošte pri vyzdvihnutí tovaru alebo v pokladni osobného zberného miesta Obchod SantaCruzBicykle.com si v niektorých situáciách vyhradzuje právo na ďalšie telefonické overenie tohto typu objednávky. Nedoručujeme s dobierkou nad 3000 eru
7 - Prevod - po rezervácii objednaného tovaru sa odošle e-mail s číslom bankového účtu. Po pripísaní platby na náš bankový účet sa objednávka prevedie do skladu na prípravu na odoslanie.
8 - Splátky a leasing (kontaktujte ma)
9 - Dodacia lehota je 1 až 3 pracovné dni. Ak produkt nie je v sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia, o ktorej je zákazník informovaný e-mailom. Ak sa ukáže, že dodacia lehota je dlhšia, ako je uvedené na našich stránkach, kontaktujeme kupujúceho, aby informoval o oneskorení a potvrdil ďalšiu ochotu dokončiť objednávku. Upozorňujeme, že: dátum prijatia zásielky = dodacia lehota + dodacia lehota
10 - V prípade platby bankovým prevodom sa uvedená lehota dodatočne predlžuje o čas vykonania prevodu, v prípade splátky, o čas prípravy a podpísania splátkovej zmluvy a v prípade platby kartou o dobu autorizácie platby externým platobným systémom.
11 - Zásielky sú dodávané kuriérom - zvyčajne nasledujúci pracovný deň po odoslaní z nášho skladu.
12 - V prípade osobného vyzdvihnutia je možné zásielku vyzdvihnúť na zberných miestach, adresa je uvedená na kontaktnej stránke. Zásielka by sa mala vyzdvihnúť do 7 dní od prijatia informácií o možnosti prijatia tovaru. Zásielka, ktorá nebude vyzdvihnutá v stanovenej lehote, sa odošle späť do skladu a objednávka sa zruší.
13 - Na výrobky sa vzťahuje medzinárodná záruka výrobcu, dovozcu alebo predajcu. Záručná doba každého produktu je zahrnutá v jeho popise na webovej stránke obchodu. Podrobné podmienky vykonávania záruky sú uvedené v tlačení záruky vydanej ručiteľom. Výrobok by mal byť vrátený na vlastné náklady na adresu našej spoločnosti alebo doručený osobne. Opravený produkt sa zákazníkovi posiela na náklady obchodu SantaCruzBicykle.com. Podrobné informácie o záručných podmienkach nájdete na stránkach SantaCruzBicykle.com. V Poľsku je možné bicykel dodať na zberné miesto v Krakove
14 - Obchod je zodpovedný za 2 roky od dátumu nákupu v prípade nesúladu tovaru so zmluvou v súlade s článkom 10 zákona o osobitných podmienkach spotrebiteľského predaja z 27. júla 2002. Zákazník stráca práva uvedené v uvedenom zákone, ak do dvoch mesiacov od zistenia nezhody tovar so zmluvou túto skutočnosť neoznámi. V prípade predaja, ktoré nepredstavuje spotrebiteľský predaj, sa vylučujú ustanovenia uvedené v článkoch 556-576 občianskeho zákonníka.
15 - V prípade nesúladu tovaru so zmluvou by mal byť reklamovaný tovar spolu s listom s uvedením typu nesúladu a očakávaní týkajúcich sa spôsobu plnenia našich záväzkov vrátený na náklady SantaCruzBicykle.com.
16 - Uvedením spôsobu plnenia povinností obchodu má zákazník právo požadovať, aby bol uvedený do súladu so zmluvou bezplatnou opravou alebo výmenou, pokiaľ oprava alebo výmena nie je možná alebo si nevyžaduje nadmerné náklady. Ak obchod nie je schopný splniť určité požiadavky, má zákazník právo požadovať zníženie ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.
17 - Obchod odpovie na požiadavky zákazníkov do 2 pracovných dní od oznámenia o nesúlade tovaru so zmluvou. Dňom podania reklamácie je deň doručenia inzerovaného produktu do obchodu. Ak externé spoločnosti požadujú ďalšie technické znalosti, môže sa táto lehota predĺžiť na 14 dní. Ak do 14 dní obchod neodpovedá na požiadavky zákazníka, znamená to, že žiadosti považoval za opodstatnené. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, keď realizácia požiadaviek zákazníka zahŕňa dodanie nového alebo opraveného tovaru, všetky náklady na doručenie znáša obchod.
18 - Podľa zákona z 2. marca 2000 o ochrane práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom (Zbierka zákonov č. 22, položka 271), článok 2 bod 2, do štrnástich dní od prijatia V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu v rámci odstúpenia od zmluvy podľa pravidiel vyplývajúcich z ustanovení o uzatváraní zmlúv na diaľku. Zákon uvedený v tomto bode sa uplatňuje na predaj spotrebiteľom, a preto sa uplatňuje iba na predaj fyzickej osobe, ktorá uskutočňuje nákup za účelom nesúvisiacim s odbornou alebo obchodnou činnosťou. Vrátený tovar v tomto režime bude prijatý, iba ak bude odoslaný späť úplne kompletný a samotný produkt a príslušenstvo nie sú poškodené a nevykazujú známky použitia, čo naznačuje iné použitie výrobku ako iba na účely kontroly. Podľa zákona možnosť vrátenia dane nepodlieha: poskytovanie služieb začalo so súhlasom spotrebiteľa pred termínom uvedeným v čl. 7 ods. 1, pokiaľ ide o zvukové a obrazové záznamy a počítačové programy uložené na médiách po tom, čo spotrebiteľ odstránil svoje pôvodné obaly, zmluvy o službách, ktorých cena alebo odmena závisí iba od pohybu cien na finančnom trhu, služieb s nehnuteľnosťami určenými spotrebiteľom v komplexe objednávky alebo služby, ktoré s ním úzko súvisia, ktoré sa vzhľadom na svoju povahu nemôžu vrátiť alebo ktorých subjekt podlieha rýchlemu zhoršovaniu, doručovaniu tlače, herným službám a stávkam.
19 - Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vrátený tovar musí byť vrátený na vlastné náklady. K vrátenej zásielke musí byť priložené písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy a číslo účtu, na ktoré by mal obchod vrátiť platbu. Obchod skontroluje výrobok do dvoch pracovných dní. Ak tovar spĺňa požiadavky uvedené v tomto bode, vystaví sa opravná faktúra. Originál a kópia faktúry budú zákazníkovi zaslané prioritnou poštou. Zákazník by mal poslať späť podpísanú kópiu opravnej faktúry. Po jeho obdržaní do 7 pracovných dní Obchod vráti platbu na účet uvedený Zákazníkom.
20 - Pred vyzdvihnutím balíka z pošty alebo kuriéra vždy skontrolujte, či pri preprave nedošlo k poškodeniu obalu. Dbajte najmä na stav pások alebo pečatí pripevnených na obale. Ak balenie zásielky vykazuje známky poškodenia alebo sú poškodené pečate (pásky), zásielku neakceptujte a za prítomnosti kuriéra urobte hlásenie o škode a čo najskôr sa obráťte na predajcu s objasnením. Nezistenie akýchkoľvek nezrovnalostí v kvantitatívnom alebo kvalitatívnom stave zásielky pri dodaní môže mať negatívny vplyv na výsledok posúdenia nárokov zákazníka na poškodenie alebo odcudzenie zásielky pri preprave.
21 - Informácie na webovej stránke SantaCruzBicykle.com nepredstavujú ponuku v zmysle čl. 543 Občianskeho zákonníka. Informácie o zariadení uvedené na webovej stránke SantaCruzBicykle.com sú v súlade s údajmi v katalógu výrobcu. Zákazník zadávajúci objednávku pomocou mechanizmov dostupných na webových stránkach obchodu, ponúka ponuku na kúpu konkrétneho tovaru za podmienok uvedených v popise produktu. Okamžik uzavretia kúpno-predajnej zmluvy sa uskutoční pri písomnom potvrdení prijatia tovaru zákazníkom.
22 - Obchod SantaCruzBicykle.com si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ak história spolupráce podkopáva dôveryhodnosť a spoľahlivosť zákazníka, alebo z toho vyplývajúcich chýb obsiahnutých na stránke.
23 - Nariadenia sa vzťahujú na nové položky predávané na faktúre s DPH. Na použité predmety sa poskytuje šesťmesačná záruka. Použité predmety je možné vrátiť do 10 dní od nákupu. Za každú použitú položku sa vystaví faktúra s DPH
24 - Objednávkou zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov potrebných na spracovanie objednávky a prijímanie marketingových správ na základe zákona o ochrane osobných údajov z 29.08.1997 (Zbierka zákonov č. 133, položka 883). Podľa článku 24 zákona o ochrane osobných údajov má každý zákazník právo nahliadnuť do svojich osobných údajov a mať možnosť ich opraviť.
25 - Nariadenia stanovujú pravidlá nakupovania v obchode SantaCruzBicykle.com Odoslaním a potvrdením objednávky súhlasíte so všetkými ustanoveniami a informáciami uvedenými v nariadeniach.
Upozorňujeme, že každý spotrebiteľ môže používať mimosúdne prostriedky riešenia sťažností a nápravy. Na tento účel bola online platforma EÚ pre online riešenia sporov k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí hľadajú mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o online predaji alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb